Ervaringen

 

vdPoll Consultancy heeft ervaring in de onderstaande sectoren:

 

 

Advisering gericht op performance-verbetering via herinrichting werkprocessen

Technische handelsmaatschappij, 150 medewerkers

Het traject betrof de verbetering van de efficiency via het ontwikkelen van een integraal managementsysteem gebaseerd op de internationale normen voor kwaliteit en veiligheid. Het proces is gestart met organisatie-onderzoek en diagnose. Aansluitend heeft, via de methode van werkconferenties met managementteam respectievelijk medewerkers, beleidsformulering, systeemontwerp en procesanalyse plaatsgevonden. Voor de implementatie is een projectplan opgesteld en heeft projectmatige begeleiding plaatsgevonden.

 

 

Strategisch advies- en interimtraject: beheersing van groei en groeirichting

AGF-sector; groot groente- en fruitbewerkingsbedrijf, marktleider BENELUX, 250 medewerkers

Een gefaseerd adviestraject. Voor de beheersing van de explosieve groei is gestart met intrinsiek kwaliteitstraject afgerond met ISO-certificatie. Hierbij is in de fase van analyse en planvorming gewerkt aan de hand van een werkgroep. De implementatie is projectmatig ondersteund.

Na het inrichten en operationaliseren van de beheersstructuur is focus gelegd op gewenste strategische groei en verdere inrichting van het bedrijf. Middels het begeleiden van een werkconferentie heeft strategische visie-ontwikkeling plaatsgevonden. De implementatie van het hierop gebaseerde strategische actieplan inclusief wijziging van structuur en kaderbezetting van de interne organisatie is begeleid op interim basis in de functie Directeur Interne Zaken.

 

 

Organisatieonderzoek gericht op de verbetering van de bedrijfsperformance

Technisch installatie bedrijf E en W, 375 medewerkers

Een onderzoek naar de status van het veranderingsproces en het vaststellen van het ontwikkelingspotentieel in de context van het strategisch plan van de onderneming. Het onderzoek is middels interviews met een dwarsdoorsnede van de onderneming en documentatie-analyse uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een eigen ontwikkeld model voor prestatieverbetering van een onderneming. De rapportage zal plaatsvinden in de vorm van een werkconferentie positiebepaling en actieplanning.

 

 

Projectmatige begeleiding doorstart transformatieproces: van product- naar marktgestuurde bedrijfsvoering

Fabrikant van rookgasafvoerkanalen; marktleider in meerdere PMC’s; 200 medewerkers

Onderzoek naar stand van zaken langs de lijn van beleid en beleving van het ingezette transformatieproces vanuit integraal managementperspectief. Identificeren van drempels en versnellers voor een doorstart en hierop interveniëren richting het bereiken van een resultaatgestuurde marktgeoriënteerde onderneming. In samenhang brengen van reeds lopende processen ten behoeve van congruente invoering.

Klankbord van directie.