Diensten

 

In de loop der jaren is een scala van werkzaamheden op het thema kwaliteit van besturen uitgevoerd. Bijdragen zijn eenmalig geweest of hebben zich uitgekristalliseerd tot beproefde aanpakken en methoden voor de verschillende vraagstukken.

Om u een beeld te geven staan hieronder onze regelmatige bijdragen en toegepaste producten:

 

. de scan strategieversneller: waar staan we en hoe een effectievere strategie-implementatie te realiseren
. proces van beleidsvorming: naar een gedeeld en gedragen beleid

 

. doorvoeren van herstructurering inclusief de aanpassing van werkprocessen
. managementscan: een spiegel naar directie en management voor het vergroten van de kwaliteit van het management voor een effectievere sturing van een veranderingsproces

 

. naar toegevoegde waarde van uw managemenssystemen (b.v. INK-model en ISO 9000 systemen)
. formuleren van beleid en doelen en het werken met prestatie-indicatoren (b.v. aan de hand van het model Balanced Score Card)
. definieren van uw plan & control cycli: verbeteren van het sturen op managementinformatie
. strategisch klanttevredenheidsonderzoek

 

. aanpassen van bedrijfscultuur aan de strategische kaders
. stijl van managen en leidinggeven: hoe anders voor verbetering effectiviteit bedrijfsonderdeel / afdeling
. samenwerking: middels workshops aan leiding en medewerkers het veranderen en verbeteren van het functioneren van afdelingen

 

. werken aan kwaliteit van beleidsvorming door effectievere communicatie
. verbeteren van het teamfunctioneren van het management
. individuele coaching van managers: vergroting persoonlijke effectiviteit

 

. een veelheid op het gebied managementvaardigheden
. trainingen en workshops voor changemanagement en kwaliteit van besturen

 

Rollen

 

Onze ondersteuning begint met het degelijk onderzoeken van het vraagstuk. Immers, weten waar je het over hebt is meer dan een goed begin. Daarbij vinden we het essentieel om met u in gesprek te gaan. We streven naar een gedeelde opvatting over probleem, advies en aanpak. Zonder meegaand te zijn. En advies uitgedrukt in haalbare resultaten.

Onze procesbegeleiding is dan eigenlijk al begonnen. Overigens met het uitblijven van dikke rapporten.

 

Onze kracht ligt in het aanbieden van de combinatie van onderzoek & advies én begeleiding bij implementatie. We ondersteunen uw implementatie voor een blijvend resultaat. Op basis van een veranderplan.

Wij brengen veranderingen op gang, sturen en leiden richting gewenste meetbare resultaten. Met, waar nodig, aandacht voor het doorbreken van denkkaders om tot komen tot gedragen keuzes.

Keuzes die u maakt, uitwerkingen die u implementeert.

 

Waar nodig bieden wij kennisvergroting, prestatieverbetering of draagvlakvergroting. Via verschillende vormen van bijeenkomsten en workshops. Op passende momenten gedurende het veranderingsproces. Of als los product. Maar altijd afgestemd op uw situatie en traject van verandering. Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn.

 

Adviseren is het leveren van een bijdrage altijd met enige afstand van uw organisatie. Soms blijkt deze afstand te groot om goed te kunnen helpen bij het doorvoeren van beoogde veranderingen. Wij kunnen dan tijdelijk met uw organisatie verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van de beoogde resultaten.