Kwaliteit van besturen

 

Ondernemingen zijn per definitie toekomstgericht. Er wordt een voortdurende aandacht gevraagd voor strategie en het boeken het beoogd resultaat. Zodoende is er een constante wisselwerking tussen management en medewerkers. Het management wil wat, de organisatie moet wat.

 

Een veelheid van factoren speelt een rol bij het besturen van de organisatie. Strategierealisatie heeft in eerste instantie te maken met de kwaliteit van de strategie an sich en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Maar ook met het functioneren van het managementteam, de stijl van leidinggeven, de inrichting van werkprocessen en organisatie, managementsystemen en de inrichting van plan & control cycli.
De [voortdurende] implementatie van strategie kan weerbarstig zijn. Het is en blijft nu eenmaal mensenwerk. Uw medewerkers verlenen niet automatisch medewerking. Dit vraagt aandacht met respect en het geven van ruimte. Aandacht voor hun opvattingen en ervaringen. Ruimte om bij te dragen en te leren.

 

Kwaliteit van besturen is het vinden van een juiste balans in al deze factoren op een manier dat de beoogde strategie optimaal kans heeft om gerealiseerd te worden. Inhoudelijke uitwerking van het relevante managementthema samen met de vormgeving van de implementatie is het werkgebied van de manager. Doelen en instrumenten enerzijds en aanpak van verandering anderzijds. In goede balans, voor het boeken van resultaat. Het managen in de pure betekenis van het woord: de dingen voor elkaar krijgen zonder het plegen van afbraak.