Visie & Stijl

 

Organisaties zijn voortdurend in beweging of hebben oog voor een nodige verandering.

Uitgedaagd of gedwongen door de dynamiek van de markt en andere externe krachten.

Orientaties op nieuwe kansen, vormgeven van mogelijkheden van nieuwe business, klanten of samenwerking. Of juist tegengesteld; een markt die aanleiding geeft tot bezinning of beweging tot krimp.

De markt als dynamiek op zich, met voor bedrijven de constante aandacht voor balans tussen extern en intern. Afstemming tussen externe kansen en nieuwe kwaliteiten voor management en organisatie. Nieuw beleid of structuur, werkprocessen of managementstijl om uitdagingen te signaleren en resultaatgericht tegemoet te kunnen treden. Met ook nu weer oog voor afstemming: van beleid, structuur, processen en cultuur.

Voor organisaties de vraag hoe in te spelen op deze veranderingen en de externe en interne afstemming in balans te hebben en te houden.

 

vdPoll Consultancy begeleidt bedrijven met deze vraagstukken. Vanuit een zienswijze dat adviseren meer is dan het geven van deskundig advies. Adviseren moet gericht zijn op het realiseren van blijvende verandering.

vdPoll Consultancy levert niet alleen een inhoudelijke bijdrage, maar richt zich juist ook op de vraag hoe adviezen gerealiseerd kunnen worden. Het is het leveren van een afgesproken en afgewogen bijdrage. Altijd gericht op het bereiken van blijvende verandering.

 

Uw vraag is ons vertrekpunt

Elke organisatie heeft haar eigen geschiedenis. Dat maakt elke organisatie uniek. Wij hechten aan dat uitgangspunt. Modellen en methoden zijn behulpzaam, maar alleen als deze rekenschap geven van uw situatie. Uw vraag en vraagstuk staan voorop. Hierop wordt de inzet van [bestaande] methoden en instrumenten afgestemd. Voor het bereiken van toegevoegde waarde.

 

Professioneel en betrokken

Veranderingen waar we een bijdrage aan leveren kunnen van groot belang zijn voor uw organisatie. Dat besef mag u van ons verwachten, samen met respect voor u en uw medewerkers. Verder spreekt het voor zich dat we in het vraagstuk waarin we ons begeven ons vak verstaan. Onze grenzen van ons kunnen kennen en deze respecteren. En dat we gedurende het traject intensief samenwerken. Voor een betrouwbaar partnerschap.

 

Randvoorwaarden

Wij zijn geen klakkeloze uitvoerders van trends met bijbehorende modellen. De uitkomst van een gedegen onderzoek bepaalt de aanpak en het eventueel te implementeren [management]model. Altijd wordt in ogenschouw genomen aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan. Voor een effectief traject.